GVBS De Bron Gooik-Oetingen

Schoolbestuur

Vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant

Vzw O.Z.C.S.West-Brabant

Paul Jansonstraat 57 1020 Brussel

Voorzitter: Dhr. Wauters Felix

De afgevaardigd beheerder namens het schoolbestuur en voor onze school: Dhr. Johan Eliat-Eliat 

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren. Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij de goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen.