Laatste nieuws

Kledij inzameling Oetingen op 21 april 2018.

Kledij inzameling rondpunt Delhaize!

Infomoment voor nieuwe kleuters schooljaar 2018-2019

Beste ouders, mag jullie kind volgend schooljaar 2018-2019 naar de kleuterschool, dan moet je zeker eens een kijkje komen nemen in onze kleuterklassen van Gooik en Oetingen. De kleuterjuffen staan jullie graag te woord.

Pasta en croques smulfestijn. VAN HARTE WELKOM!