Laatste nieuws

Eerste schooldag schooljaar 2018-2019

Schoolfeest Oetingen

Derde en vierde leerjaar zijn vertrokken op bosklassen!

Kledij inzameling Oetingen op 21 april 2018.

Kledij inzameling rondpunt Delhaize!