Derde en vierde leerjaar zijn vertrokken op bosklassen!