Schoolbestuur

  

 

Vanaf 1 september 2018 wordt onze school bestuurd door de VZW Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke scholen West-Brabant.

De maatschappelijke zetel van de VZW is gevestigd in de

Paul Jansonstraat 57

1020 Brussel.

Voorzitter: Dhr. Wauters Felix

Afgevaardigd bestuurder: Dhr. Johan Eliat Eliat

 

Het Schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de eigen begeleiding.