Schoolbestuur

De eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren is het Schoolbestuur van de V.Z.W. Gesubsidieerde Vrije Basisschool Gooik – Oetingen.

De maatschappelijke zetel van de V.Z.W. is gevestigd in de Bronnenweg, 2 te 1755 GOOIK.

Het Schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de eigen begeleiding.

VOORZITTER:
Dhr. Marc Dedobbeleer

LEDEN:
Dhr. Wim Berghmans, Z.E.H. Piet Chrispeels, Mevr. Nicole Magelinckx, Mevr. Kristi Goddeau, Dhr.Ludwig Marissens, Dhr. Johan Eliot, Dhr.Theo Vanhassel, Mevr. Jeanine Pletinckx