Vestigingsplaatsen

Onze school telt 3 vestiginsplaatsen

Vestiging Gooik kleuters

Bronnenweg 2
1755 GOOIK
02 532 09 06         

 

  

 

 

 

 

 

 

Vestiging Gooik Basis

Koekoekstraat 2
1755  GOOIK
02 532 37 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooluren voor Gooik:

    Maandag, dinsdag en donderdag: van 8:45uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot  15.35 uur.

    Woensdag: van 8:45 uur tot 12.00 uur.                                                 

    Vrijdag: van 8:45 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur. 

                                   ---------------------------------------- 

Vestiging Oetingen kleuters

Kloosterstraat 2
1755  GOOIK (Oetingen)
054 56 83 30   

   

 Schooluren voor Oetingen:

Maandag, dinsdag, donderdag: van 8.45 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 15.35 uur.

Woensdag: van 8.45 uur tot 12 uur.

Vrijdag: van 8.45 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 15.00 uur.

       

In Gooik wordt er kleuter- en lager onderwijs ingericht.
In Oetingen wordt enkel kleuteronderwijs ingericht.

 

 

INSTAPDATA VOOR NIEUWE KLEUTERS

  1. Uw kind mag naar school komen vanaf het ogenblik dat hij/zij 30 maanden oud is, op één van de vastgelegde instapdagen.

 

SCHOOLJAAR 2018-2019

Kinderen geboren t.e.m. komen na….. dus vanaf…
03/03/16 Zomervakantie 03/09/18
05/05/16 Herfstvakantie 05/11/18
06/07/16 Kerstvakantie 06/01/19
01/08/16 Instap 1 februari 01/02/19
11/09/16 Krokusvakantie 11/03/19
23/10/16 Paasvakantie 23/04/19
03/12/16 Hemelvaart 03/06/19

Voor het volgende schooljaar doen we in de kleuterscholen een infoavond voor nieuwe kleuters.

Deze gaan door op 7 februari 2019 om 19:00 in Oetingen

                            12 februari 2019 om 19:00 in Gooik

SCHOOLJAAR 2019-2020

Kinderen geboren t.e.m. komen na….. dus vanaf…
02/03/17 Zomervakantie 02/09/19
04/05/17 Herfstvakantie 04/11/19
06/07/17 Kerstvakantie 06/01/20
01/08/17 Instap 1 februari 01/02/20
02/09/17 Krokusvakantie 02/03/20
20/10/17 Paasvakantie 20/04/20
25/11/17 Hemelvaart 25/05/20