De leerlingenraad zoekt een gepast project voor Broederlijk Delen!

Verslag leerlingenraad 3 februari 2014

Aanwezigen: Luna, Joeri, Thibaud, Inca, Victor, juf Maya, juf Katrien

Verslag gemaakt door:  Joeri

1.      Welkom

Overlopen aanwezigen

Overlopen van de agendapunten van vandaag + vragen wie nog iets wil toevoegen aan de agenda

2.     Opvolging vorige vergadering

Is iedereen akkoord met het vorige verslag?  Opmerkingen?

Zijn alle taken uitgevoerd zoals op vorige vergadering afgesproken?

 

3.      Agendapunt 1:  Broederlijk Delen

Waarover gaat het?  (korte uitleg van de situatie door voorzitter)

We gaan meedoen aan het project van Tanne: Fahari Foundation.  In Kenia (Afrika) willen ze een weeshuis/school bouwen voor armen en daklozen. Per steen betalen ze 5 euro.  De naam van de schenkers wordt geregistreerd op: http://www.faharifoundation.nl/pages/120991/bouweenheden.html

Na de krokusvakantie komt de papa van Tanne het project voorstellen op school.

 

Conclusie:

Wij gaan fruit verkopen (appelen en peren).  Per kilogram vragen we 5 euro.  De opbrengst gaat naar Fahari Foundation

 

 

4.     TO DO lijst

Wie doet wat tegen wanneer?

 

TAAK: brief maken

Door wie?  Door Inca en Luna

Tegen wanneer? Tegen de vakantie                    

 

TAAK: Billens prijs vragen 1kg appels/peren

Door wie? Door juf Maya

Tegen wanneer? Zo snel mogelijk

 

TAAK:  contact opnemen met de papa van Tanne en afspreken wanneer hij op school komt.

Door wie? Juf Maya

Tegen wanneer?  Voor de krokusvakantie                         

 

Volgende vergadering van de leerlingenraad op 28/04/2014