Verslag van de leerlingenraad van 14 januari 2014

Verslag leerlingenraad

Aanwezigen: Thibaud,Luna,Joeri,Viktor,Inca,Juf Katrien,Juf Maya

Verslag gemaakt door: Luna

1.      Welkom

Overlopen aanwezigen

Overlopen van de agendapunten van vandaag + vragen wie nog iets wil toevoegen aan de agenda

 

2.     Opvolging vorige vergadering

Is iedereen akkoord met het vorige verslag?  Opmerkingen?ok

Zijn alle taken uitgevoerd zoals op vorige vergadering afgesproken?ok

 

3.      Agendapunt 1: evaluatie ‘doppen’

Waarover gaat het?  (korte uitleg van de situatie door voorzitter)

Sinds november verzamelen we doppen en tot juni gaat dit door.  Het vijfde leerjaar verzamelde het meeste aantal doppen tot nu.

Conclusies uit de verschillende klassen:

Alle klassen willen nog eens doppen wegen ! Dit gebeurt op vrijdag 28/02/2014. Er worden terug affiches gemaakt om deze actie aan te kondigen.

 

4.     agendapunt 2 : ideetjes voor ‘ samen-sterk’ week !

Waarover gaat het ?? (korte uitleg over de situatie )

Van 21/02/2014 tot 2/03/2014 is er weer de nationale week tegen pesten.

        Met heel het lager van de Koekoekstraat willen we samen een spel spelen of een lied                     maken, maar sommigen hadden ook gevraagd om een optocht te organiseren !

ð  Op de PV werd er afgesproken dat er een MuMaMi komt op 24/02 waarin er wordt gedanst, gezongen en gespeeld.  We spelen ‘verborgen vriendje’ met alle klassen samen.  Elk kind krijgt een armbandje ‘tegen pesten’.  De leerlingenraad danst met iedereen de ‘move tegen pesten’.  Er wordt geen wisselbeker meer uitgereikt omdat dit voor wrevel zorgt tussen de kinderen in de klas en de klassen onderling.

 

5.     agendapunt 3 : welke actie voor Broederlijk Delen ?

     Waarover gaat het?

 We zamelen geld of…. in en dan  gaat dat naar de arme kinderen !

De meeste kinderen hadden gevraagd om nog ‘ns speelgoed in te zamelen en ook kleren ! Sommigen wouden ook koeken inzamelen maar anderen waren daar dan niet mee akkoord ! Sommigen willen wel elke week wat geld meebrengen en in een potje steken voor de kinderen! Of geld inzamelen voor het goede doel van Tanne; een meisje dat gestorven is aan kanker !!

ð  Op de PV werd er afgesproken dat juf Maya info inwint over het goede doel van Tanne.

ð  Dit is ondertussen gebeurd  en het lijkt een passend doel.  We bespreken het ‘Broederlijk Delen’ thema op een extra leerlingenraad op maandag 3/02/2014 om 12.30u in het zesde leerjaar.

 

6.     agendapunt 4: voorstellen voor opbrengst smulfestijn.

Waarover gaat het?   (korte uitleg door de voorzitter. )

Wat gebeurt er met de opbrengst van het Smulfeest?

De voorstellen:

- aankoop van tablets, digi-bord

- WC’s en speelplaats wat kleur geven

- aankoop van een grote koelkast of afwasmachine

- aankoop van extra materiaal voor de warme maaltijden (bestek, …)

- aankoop van grote bakken om turnzakken te verzamelen in de klas

- een deel afstaan aan Broederlijk Delen

 

7. varia !!

Is het praktisch mogelijk om tijdens de wintermaanden soep te drinken op school?

ð  Juf Maya bevraagt dit.

 

 

 

8. TO DO lijst

Wie doet wat en wanneer ??

 

TAAK: doppen wegen

DOOR WIE ? : juf Katrien

Tegen wanneer ? : voor de krokusvakantie

 

TAAK : affiche maken over het wegen van de doppen

DOOR WIE ? : Joeri en Thibaud

Tegen wanneer ? : voor eind januari

 

TAAK : dansje voor Samen-Sterk Week => de move tegen pesten

DOOR WIE : Inca en Luna Laroche

Tegen wanneer ? zo snel mogelijk

 

Juf Maya brengt alle voorstellen op de personeelsvergadering (pv) van 16/01/14

 

TAAK: Hoe zullen we geld inzamelen voor Broederlijk Delen? (een vragenronde in alle klassen)

DOOR WIE: door alle leden van de leerlingenraad

Tegen wanneer? Tegen 31/01/2014

 

 

ALVAST WAT NIEUWS OVER DE SAMEN-STERK WEEK:

Beste juffen en kinderen,  

 Onze school is vanaf nu geregistreerd voor de Move tegen pesten.

Je kan dit via de website van Ketnet bekijken op de interactieve landkaart. 

Nog beter J:

Zeg net als Niels en Slong NEEN tegen pesten en doe mee aan de Move tegen pesten. Sien legt op de website uit hoe je jezelf op de Move tegen pesten-landkaart plaatst.

 @de leerlingenraad: Willen jullie dit meedelen in de andere klassen en een warme oproep doen om ook NEEN te zeggen tegen pesten?

 Dankjewel en veel MOVE TEGEN PESTEN groetjes,

Juf Maya

ðTAAK:  Tijdens de middagpauze de kinderen van het derde en vierde leerjaar, die het wensen, op de move tegen pesten-landkaart plaatsen.

DOOR WIE? Door alle leden van de leerlingenraad

WANNEER? Zo snel mogelijk!

                       

Een extra leerlingenraad over Broederlijk Delen op maandag 3/02/2014 om 12.30u in de klas van het zesde leerjaar.

Volgende vergadering van de leerlingenraad op 28 april 2014 !