VERSLAG LEERLINGENRAAD 12 NOVEMBER 2013

Aanwezigen: Thibaud,Luca,Luna,Joeri,Viktor,Inca,Juf Katrien,Juf Maya,Juf Veerle

Verslag gemaakt door:Inca

1.     Welkom

Overlopen aanwezigen

Overlopen van de agendapunten van vandaag + vragen wie nog iets wil toevoegen aan de agenda

2.    Opvolging vorige vergadering (niet van toepassing)

Is iedereen akkoord met het vorige verslag?  Opmerkingen?

Zijn alle taken uitgevoerd zoals op vorige vergadering afgesproken?

 

3.     Agendapunt 1: overlopen van het huishoudelijk reglement

Waarover gaat het?  (korte uitleg van de situatie door voorzitter)

 

Conclusies uit de verschillende klassen:

·      Iedereen gaat akkoord.

 

4.    Agendapunt 2: inzamelactie van plastic doppen ten voordele van de blindegeleidehonden school

Waarover gaat het?  (korte uitleg van de situatie door voorzitter)

De derde graad bezocht op zeeklassen de blindegeleidehonden school.  Om zo’n honden op te leiden kost het veel geld.  Hiervoor verzamelen ze plastic doppen.  Onze school wil dit initiatief steunen en ook doppen inzamelen.

 

Conclusies uit de verschillende klassen:

·       Inca en Luna maken Powerpoint over hondenschool (over 3 weken klaar ) om ook de andere klassen warm te maken om doppen te verzamelen.  1ste en 2de leerjaar komen kijken als ze naar de bib gaan.

·      De ouders worden ingelicht met een brief.  Deze wordt gemaakt door Viktor,Thibaud,Joeri

 

 

5.    Agendapunt 3: De film

Waarover gaat het?  (korte uitleg van de situatie door voorzitter)

De Sint brengt een filmticket voor elk kind.  Welke film kiezen we?

 

Conclusies uit de verschillende klassen:

·       F.C. De kampioenen

6.    Agendapunt 4: 6de gaat in het kader van de voorleesweek lezen in de kleuterklassen

Waarover gaat het?  (korte uitleg van de situatie door voorzitter)

 

Conclusies uit de verschillende klassen:

·      Kleuterleidsters bezorgen de boeken aan het zesde op maandag 18/11.  Donderdag 21/11 om 11.15u gaat elke leerling een boek voorlezen aan enkele kleuters.

 

8.Variaronde

Schaatsen?  Dit is duur maar de lkr bekijken de maximumfactuur

Libelle actieàInca kijkt op site.  Vrijwilligers maken een voorstel (maquette, …) voor de vernieuwing van de refter tegen 20/11

Pek verwijderen

Basketbalring àword afgebroken!

Lijnen goal schilderenàverf van school ,schilder van Luca

                                            Afmetingen van Thibaud

Afsluiting maken àGemeente

Klusjesdag organiserenàbrief opstellen.

                                                 -Kapstokken

                                                -Tennisplein schilderen.

                                                - tuinhuis opstellen

                                                - pek verwijderen

7.    TO DO lijst

Wie doet wat tegen wanneer?

 

TAAK: Libelle actie opzoeken

Door wie? Inca

Tegen wanneer? Is al gebeurd J                                  

 

 

TAAK: powerpoint maken over de hondenschool

Door wie? Inca, Luna, Luca

Tegen wanneer?     29/11/2013

 

TAAK: brief aan ouders opstellen over doppenactie

Door wie? Victor, Thibaud, Joeri

Tegen wanneer? 29/11/2013                             

 

TAAK: een klusteam zoeken a.d.h.v. een brief, gemeente aanspreken over de afsluiting die gemaakt moet worden aan de goal

Door wie? Juf Maya

Tegen wanneer? Snelsnellersnelst…     

 

TAAK: kleuterleidsters bezorgen de boeken aan het zesde tegen 18/11

Volgende vergadering van de leerlingenraad op 13 januari 2014