Nieuws uit de leerlingenraad

Verslag van de leerlingenraad van 29 april 2013

Verslag leerlingenraad  29 /  04  /2013

Aanwezigen: Lore, Ynthe, Thibaud, Liene, Bram, juf Katrien, juf Maya

Verslag gemaakt door: Thibaud en Ynthe

1.        Welkom

Overlopen aanwezigen

Overlopen van de agendapunten van vandaag + vragen wie nog iets wil toevoegen aan de agenda

2.        Opvolging vorige vergadering

Verslag van de derde leerlingenraad.

Verslag leerlingenraad  01 /  02  /2013

Aanwezigen: Lore, Ynthe, Thibaud, Liene, Bram, juf Katrien, juf Maya

Verslag gemaakt door: Ynthe en Lore

1.        Welkom

Overlopen aanwezigen

Overlopen van de agendapunten van vandaag + vragen wie nog iets wil toevoegen aan de agenda

2.        Opvolging vorige vergadering

Het huishoudelijk reglement van Kids First!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE LEERLINGENRAAD

Inleiding

Dit huishoudelijk reglement regelt de werking van onze leerlingenraad van De Bron te Gooik. Met dit reglement geven we een beeld van de structuur en werking van onze leerlingenraad.

Met vele groetjes vanwege

De leerlingenraad

Kids First!

1. Wat doet de leerlingenraad?

De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen van de 2de en 3de graad van de school De Bron uit Gooik.

Onze leerlingenraad heeft ook een naam!

Alle leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar mochten meebeslissen over de naam van de leerlingenraad van onze school.  Het werd:

KIDS FIRST!

Verslag van de tweede leerlingenraad.

Verslag leerlingenraad 18/12/2012

Aanwezigen: Lore, Ynthe, Thibaud, Liene, Bram, juf Katrien, juf Maya

Verslag gemaakt door:liene en lore

  1.  Welkom

Overlopen aanwezigen

Overlopen van de agendapunten van vandaag + vragen wie nog iets wil toevoegen aan de agenda