Nieuws uit de leerlingenraad

Doppenactie stopt op maandag 16 juni!

Vandaag, 19 juni, wogen we de laatste keer de doppen.  Het vijfde leerjaar verzamelde 30kg doppen, het vierde leerjaar bracht 18.8kg doppen naar de weegschaal, het derde leerjaar zamelde 15.1kg doppen in.  Het zesde leerjaar zorgde voor 13.9kg doppen.

Dank aan iedereen, ook aan de kleuters en de kids van 1 en 2!

Kids First!

De leerlingenraad zoekt een gepast project voor Broederlijk Delen!

Verslag leerlingenraad 3 februari 2014

Aanwezigen: Luna, Joeri, Thibaud, Inca, Victor, juf Maya, juf Katrien

Verslag gemaakt door:  Joeri

1.      Welkom

Overlopen aanwezigen

Overlopen van de agendapunten van vandaag + vragen wie nog iets wil toevoegen aan de agenda

2.     Opvolging vorige vergadering

Is iedereen akkoord met het vorige verslag?  Opmerkingen?

Verslag van de leerlingenraad van 14 januari 2014

Verslag leerlingenraad

Aanwezigen: Thibaud,Luna,Joeri,Viktor,Inca,Juf Katrien,Juf Maya

Verslag gemaakt door: Luna

1.      Welkom

Overlopen aanwezigen

Overlopen van de agendapunten van vandaag + vragen wie nog iets wil toevoegen aan de agenda

 

Kids First schiet uit de startblokken!

Begin oktober hadden de verkiezingen van de leerlingenraad plaats.

Het derde leerjaar wordt vertegenwoordigd door Luna Laroche.

Het vierde leerjaar kan met zijn grieven en voorstellen terecht bij Joeri Slincx.

Het vijfde leerjaar wordt gesoigneerd door Victor Torfs.

Het zesde leerjaar laat zich horen door Inca Dedobbeleer.

Thibaud Remeker neemt met veel enthousiasme het voorzitterschap op zich.

En ja... er wordt hard gewerkt!

VERSLAG LEERLINGENRAAD 12 NOVEMBER 2013

Aanwezigen: Thibaud,Luca,Luna,Joeri,Viktor,Inca,Juf Katrien,Juf Maya,Juf Veerle

Verslag gemaakt door:Inca

1.     Welkom

Overlopen aanwezigen

Overlopen van de agendapunten van vandaag + vragen wie nog iets wil toevoegen aan de agenda

2.    Opvolging vorige vergadering (niet van toepassing)

Is iedereen akkoord met het vorige verslag?  Opmerkingen?