Laatste nieuws

Derde en vierde leerjaar zijn vertrokken op bosklassen!

Kledij inzameling Oetingen op 21 april 2018.

Kledij inzameling rondpunt Delhaize!

Infomoment voor nieuwe kleuters schooljaar 2018-2019

Beste ouders, mag jullie kind volgend schooljaar 2018-2019 naar de kleuterschool, dan moet je zeker eens een kijkje komen nemen in onze kleuterklassen van Gooik en Oetingen. De kleuterjuffen staan jullie graag te woord.