Laatste nieuws

SCHOOLFEEST 2014

Inzameling kledij en speelgoed Oetingen

KINDERFUIF IN OETINGEN

Veel volk en dikke ambiance op de kinderfuif in Oetingen!

Op zaterdag 15 februari organiseerde het oudercomité van Oetingen een kinderfuif. Er kwamen heel wat kleuters en ouders op af. Plezier verzekerd dus.

INFO INSCHRIJVINGEN VOOR SCHOOLJAAR 2014-2015

De regelgeving legt vast wanneer een school ten vroegste mag starten met inschrijvingen voor het volgende schooljaar.     

INZAMELING KLEDIJ GOOIK